Zgodovina

Galicija je majhna gručasta vasica, ki leži v območju potoka Podsevšnica med Klumberkom na zahodu in Kunigundo na vzhodu. Vas je znana po prijaznih ljudeh in sončni legi. Skoraj do danes so se med ljudmi ohranile šege in navade ter pesmi, ki so drugje že utonile v pozabo. Še danes je tu živo  ličkanje, koline, običaji ob veliki noči, ohceti, šranganje, miklavževanje,  lepe nedelje…

Pomladi leta 2006 je bila ustanovljena folklorna skupina Kulturnega društva Galicija. Želja po druženju, ljubezni do ljudskosti, petja in žlahtne preteklosti v domačem kraju so nitke, ki nas že ves čas nevidno družijo.

S prvimi vajami smo začeli v prostorih KD Galicija 9. aprila 2006.  Naši prvi plesni koraki so se začeli z osnovnimi plesnimi elementi (korak na mestu, v levo, nazaj, naprej, prikorak, zib, klec, potrk, brez prenosa teže, obrat v levo, v desno, poskok, preskok…).  In naš prvi ples je bila Lepa Anka v različnih variantah.

Kmalu po ustanovitvi je skupina prvič nastopila na Kunigundi, priljubljeni planinski točki, na prireditvi »kresna noč«, še enem od tradicionalnih običajev in prireditev, ki se je v kraju ohranil.

Tokrat se je skupina prvič resno soočila s težavami, povezanimi z vsako folklorno skupino. Bili smo namreč brez folklornih kostumov in čevljev. Z dobro voljo in zavzetostjo predsednice  Marije Cokan, mladega harmonikarja Nejca Grobelnika in članov, željnih plesa in nastopanja, smo uspešno »prebili »led.

Kostume smo si  sposodili pri Folkorni skupini Šentjur. Na Kunigundi smo se krajanom Galicije prvič
pokazali z Belokranjskim spletom in prikazom običaja kresovanja. Sprejeli so nas z navdušenjem, saj marsikdo sploh ni vedel, da obstajamo.

V jeseni  smo se začeli učiti stare ljudske plese, značilne za naš okoliš. In sicer Zibenšrit, Rašplo, Trojko, Pouštertanc … , ki smo jih uspešno odplesali na Območnem srečanju odraslih folklornih skupin v Šempetru. Zanimivo je, da smo nastopini brez kostumov, odplesali smo Štajerski splet.   Folklorniki in folklornice so bili nase upravičeno zelo ponosni, saj je bila tudi kritika nastopa vzpodbudna.

V tem času smo se lotili raziskovanja oblek, značilnih za naše kraje. Zbirali smo več kot sto let stare fotografije, iskali vse mogoče vire, da bi kostume čimbolj približali izvirniku.

Tako sta nam v jeseni 2007  šivilja Marjeta Škorjanc in krojač Franc Turnšek prinesla naše prve folklorne kostume, ki so narejeni po fotografijah naših domačinov.  Na obleke smo resnično ponosni, saj so nastajala tudi pod budnim očesom  slovenskega strokovnjaka na folklornem področju Bojana Kniflca. Tako naša folklorna skupina, poleg plesov ter z njimi povezanih šeg in navad, javnosti predstavlja tudi oblačilno kulturo našega kraja. In kot radi rečejo strokovni ocenjevalci: » Dobremu plesu « piko na i« pristavi šele prava obleka!«  Tako smo  v Galiciji  že en korak bližje k poustvarjanju korenin naših prednikov, ki so pustili  pečat tako v značaju, besedi, gibu in glasu.

3. aprila 2008 smo se na Območni reviji (iz Žalske, Celjske in Laške občine) v  Laškem  predstavili prvič v popolni obleki.

V mesecu maju pa pripravljamo naš prvi koncert FS Galicija, kjer bomo prikazali fantovski praznik Florjanovo. Na koncertu se bodo predstavili tudi mlajši člani iz POŠ Trje in centralne šole Petrovče.

Leto 2009 je prineslo skupini nove podvige. V tem letu je bila kritika na Območnem srečanju v Šempetru vzpodbudna. Odmeven pa je bil tudi koncert na temo Ohcet po Gališko. Folklorniki so prikazali, kako je ženin prišel po nevesto, kako je nevesta jemalo slovo, šranganje, gostijo na ohceti z značilno kulinariko, ki je spremljala običaj, samo voglarjenje in snemanje nevestinega venca. Plesalci so obudili tudi nekaj značilnih  svatovskih pesmi, ki so jih prepevali na vasi,  celoten napev starešine ob podoglarjenju in še bi lahko naštevali. V tem letu pa se je skupina prvič odpravila tudi na štirinajstdnevno  turnejo   v Samsun v Turčijo. Na tem gostovanju smo skupaj s FS Jurij Vodovnik iz Skomarja prejeli odlično 4. mesto.

Slika 3: Stare fotografije

Leto 2010. Skupina se predstavi  v oddaji Kajža na televiziji. Številni nastopi. Prvič nam je uspelo prepričati tudi  strokovnjega spremljevalca FS in se uvrstiti na regijsko srečanje. V tem letu smo se tudi udeležili mednarodnega festivala v Aleksandrovcu v Srbiji. S FS iz Lačisleda, kjer smo tudi bivali, smo navezali prijateljske stike in jih v mesecu novembru povabili v goste, kjer smo imeli v domačem kraju  koncert v duhu prijateljstva. V mesecu oktobru pa smo na svojem letnem koncertu prikazali kmečki praznik ličkanje. Folklorniki so ob prikazu starega običaja tudi obudili zgodovino domačega kraja skozi pogled starejših krajanov izpod Kunigunde.

Slika 4: Folklorni ples

Pisalo se je leto 2011. Pet let našega obstoja. Začeli smo ga s prejemom Savinovega priznanja Občine Žalec za uspešno delo na kulturnem področju. Nastop v oddaji Na zdravje. Organizacija območnega srečanja vseh folklornih skupin v Spodnji Savinjski dolini. Uvrstitev že drugič zaporedoma  na regijsko srečanje folklornih skupin, ki je tokrat potekalo v Šentjurju.  In kar tri turneje. V mesecu maju smo gostovali v Riminiju v Italiji, septembra v Srbiji v Aleksandrovcu in decembra v Sarajevu v Bosni in Hercegovini. V mesecu juniju  smo organizirali dobrodelni koncert z naslovom Z roko v roki za gorenjski izgled. Vmes smo nastopili še v Avstrijski Galiciji in drugod po našem območju.

Tako  mine leto, dve, tri, pet, …verjamem, da jih bo še več. Korak za korakom. Počasi, a uspešno.  FS Galicija pridobiva  svoj stil in način življenja.
Smo skupina, smo del  društva, smo družba. Smo veseli, prijetni, prijazni. Zakaj? Ker nas ples naredi takega. In ker nam ni nikoli dolgčas. Ker si vzamemo čas za srečo, za sočloveka za prijatelja. Ker živimo danes, za ta trenutek, zdaj. Bodite z nami srečni tudi Vi!

Umetniški vodja FS Galicija
Helena Turnšek

You may also like...

Skip to content