Šola in vrtec

1. Šola

Šolstvo v Galiciji ima prav zanimivo zgodovino, saj je v začetku potekalo v eni šoli, nato v dveh, zdaj pa spet v eni. Začetek šolstva sega v leto 1845. Za šolo je takrat služila mala cerkovnikova lesena koča. Prva šola je bila zgrajena leta 1856. V tistih časih je šolo obiskovalo do 260 otrok. Leta 1908 je bila v vasi Velika Pirešica zgrajena druga osnovna šola, ki je razpolovila število šolajočih se otrok v Galiciji. Obe šoli sta bili samostojni osemletki do leta 1956, ko sta postali podružnični šoli osnovne šole Žalec, leta 1970 pa Petrovč. Število otrok na obeh šolah se je z leti močno zmanjšalo, pouk je potekal v kombiniranih oddelkih, zato je v kraju nastala težnja po združitvi obeh šol v eno. Tako se je s šolskim letom 2002/03 začel pouk v novi šoli Trje, ki je združil 34 učencev POŠ Galicija in 34 učencev POŠ Velika Pirešica. Stari šoli sta bili prodani privatnemu kupcu.

Šolski zgradbi je priključena še moderna telovadnica, ki služi tudi potrebam kraja. Na šoli je prav tako astronomska opazovalnica.

Šola ponuja učencem številne interesne dejavnosti, kjer zadovoljujejo svoje potrebe. Te dejavnosti so: otroški pevski zbor, tri folklorne skupine, lutkovni krožek, zeliščarski krožek, šolska hranilnica, knjižnica, bralna značka, vesela šola, mini rokomet, judo, plesna šola, instrumentalna skupina, mladi planinci, ročna dela šivanja.

2. Vrtec

Enota Trje se nahaja v pritličju in prvem nadstropju zgradbe vrtec – šola Trje. V enoti posluje pet oddelkov, ki jih obiskujejo otroci obeh starostnih obdobij. V neposredni bližini igrišča vrtca je večje travnato igrišče, ki omogoča gibalne in druge dejavnosti. Otroci se skupaj s strokovnimi delavkami pogosto odpravijo raziskovat bližnji gozd in gozdno učno pot.

Skip to content