Turistično društvo Galicija

Ustanovna skupščina Turističnega društva Galicija je bila dne 5. novembra 2001. Na njej je bilo prisotnih 33 posameznikov. Pobuda o ustanovitvi društva je padla v okviru Galiških dni junija 2000.

Program dela, ki ga je izdelal iniciativni odbor:

–        sodelovanje z društvi v krajevni skupnosti in izven nje,

–         ureditev kraja s turističnimi tablami predvsem na mejah s sosednjimi občinami,

–        izdaja zloženke o predstavitvi kraja,

–        spodbujanje k urejenosti zaselkov,

–        sodelovanje s turističnimi kmetijami,

–        sodelovanje s kmečkimi ženami,

–        čistilne akcije,

–        dolgoročna naloga je tudi ureditev kolesarske poti v kraju.

Osnovni program dela se je z leti dopolnjeval, pričeli so z lastnimi cvetličnimi in kmečkimi tržnicami, izdelavo prazničnih aranžmajev, kolesarjenjem, raznimi pohodi, cvetličnimi gredicami in ocvetličenjem mostov ter kozolčkov in postavitvijo cvetličnih stojal.

Sodelujejo tudi v projektih Zveze, in sicer: Kolesarjenje, Najlepši kraj, hiša in kmetija, Turistična tržnica, Pohod po hmeljski poti….

You may also like...

Skip to content