Zgodovina

Zgodovina krajevne skupnosti

Današnja krajevna skupnost Galicija je bila ustanovljena po sklepu skupščine občine Žalec leta 1964. Sestavljajo jo naselja Galicija, Hramše, Zavrh, […]

Ime “Galicija” in grb

1. Ime “Galicija” Etimolog Davorin Trstenjak , ki je leta je leta 1864 v Galiciji preučeval ostanke rimske dobe domneva, […]

Zaselki

1. Galicija Galicija leži ob sotočju Podsevčnice, ki ima izvir v Hramšah, in Rimskega grabna, ki priteka iz zaselka Zavrh. […]

Rudniki

Širše območje severno od Galicije, med sotesko Pirešice na zahodu in Šmartnim v Rožni dolini na vzhodu, sestavljajo triadne predornine […]

Graščina Grmovje – Hofrain

Graščina se v srednjem veku ne omenja. Grmovje je bil plemiški dvorec, v lasti štajerskih deželnih stanov. Na posestvu tega […]

Razvoj šolstva

1. šola Galicija V našem kraju sta bili dve osnovni šoli. Obe sta bili podružnici centralne šole v Petrovčah. To […]

Lega

Galicija leži na severovzhodnem delu občine Žalec. Od ravnine ob Savinji sega v pobočja Kjumberka (628 m ) in Šentjungerti […]

Kmečke hiše

Kmečka domačija je imela za svoj razvoj veliko prostora, saj ga je v primerjavi z meščansko hišo tudi več potrebovala. […]

Skip to content