Tenis klub Trje 2000

Tenis je v KS Galicija zelo priljubljen šport že od nekdaj. Nemalo krajanov ga je redno igralo že kar nekaj časa pred ustanovitvijo kluba. Igrali so na tenis igriščih v Žalcu, Celju, Šeščah, Šempetru, Velenju, kasneje pa tudi v Studencih. V letu 1999 se je porodila ideja o ustanovitvi lastnega kluba. Tako je bil 10. oktobra še istega leta ustanovljen Tenis Klub Trje 2000, ki je sprva štel 23 članov.

V letu 2002 je bil klub sprejet v Zvezo športnih društev občine Žalec. V letu 2004 so dobili tudi lastno tenis igrišče. Pobuda zanj je bila podana, ko so se začeli pripravljati projekti za izgradnjo nove šole in telovadnice na Trju. Na občnem zboru leta 2004 se je imenoval gradbeni odbor, ki je sodeloval s krajevnim odborom za izgradnjo telovadnice. Sama gradbena dela so se pričela odvijati 14. julija 2004, 19. septembra istega leta pa je že bila otvoritev objekta – dveh tenis igrišč. Objekt je bil torej zgrajen v 70 dneh, zanj pa so člani s svojim delom prispevali več kot 1500 ur.

You may also like...

Skip to content