Združenje borcev za vrednote NOB Spodnja Savinjska dolina Žalec – KO Galicija

Združenje borcev za vrednote NOB Spodnja Savinjska dolina Žalec – KO Galicija si prizadeva, da bi prebivalce Slovenije trajno povezale vrednote, ki so ji dajale zmagovito moč v zgodovinskih preizkušnjah, še posebej v drugi svetovni vojni. Je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji, od leta 1993 je tudi polnopravna članica mednarodne organizacije Svetovne federacije veteranov (The World Veterans Federation). Ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja (izgnancev, internirancev, ukradenih otrok, političnih zapornikov, zapornikov) in vojnih grobišč. Organizirana je na celotnem ozemlju države, njena organizacijska struktura pa je prilagojena tako, da »pokriva« vse enote teritorialne organiziranosti ljudi.

KO Galicija si prizadeva ohranjati spomin NOB v Krajevni skupnosti Galicija. člani vsako leto izvajajo razna srečanja, med drugim tudi tradicionalno srečanje na Čreti in pa razne dogodke v prostorih KS.


Vir: O nas – Zveza združenj borcev za vrednote NOB (zzb-nob.si)

You may also like...

Skip to content