Razvoj šolstva

1. šola Galicija

V našem kraju sta bili dve osnovni šoli. Obe sta bili podružnici centralne šole v Petrovčah. To sta podružnična šola v Galiciji in podružnična šola Velika Pirešica. Jeseni 2002 pa smo združili obe podružnični šoli v eno novo podružnično šolo na Trju. Začetki šolstva v Galiciji segajo v leto š845. Prva šola je bila v majhni cerkovnikovi leseni koči. Pouk je bil v tem prostoru do leta 1856, ko je bila zgrajena sedanja šolska zgradba. Šola je bila do 1890. leta enorazrednica, desna polovica šole je bila učiteljsko stanovanje, leva pa za pouk. Po razširitvi šole v dvorazrednico pa je bilo potrebno učitelja izseliti, zato so leta 1889 zgradili sedanjo zgradbo za učiteljska stanovanja.

2. šola Velika Pirešica

Šola Velika Pirešica je bila zgrajena leta 1908. Prej so tamkajšnji otroci obiskovali šolo v Galiciji. Med nemško okupacijo je na šoli potekal pouk v nemščini. Nemci so si hoteli v šoli narediti utrdbo, a so jim to partizani s požigom preprečili. Tako so bili leta 1944 zgornji prostori uničeni od požara. Po osvoboditvi je bila šola obnovljena in pouk se je ponovno pričel že v jeseni leta 1945. Stavba je bila dvakrat dozidana, saj so spodnje prostore namenili za vrtec. Osnova šola v Veliki Pirešici je bila več kot dvajset let ena redkih na Celjskem, namenjena usposabljanju dijakom in študentom učiteljišča in pedagoške akademije (hospitacijska šola). Dejavnost je bila razširjena tudi na učitelje – praktike, ki so poučevali kombinirane oddelke v celjski regiji, in za učitelje, ki so v inozemstvu poučevali naše zdomske otroke. Ti učitelji so dobivali na tej šoli redna napotila za praktični pouk v razredu.

You may also like...

Skip to content