Društvo upokojencev Velika Pirešica – Galicija

Začetki Društva upokojencev Velika Pirešica – Galicija segajo v leto 1992, ko se je v kraju prvič pojavila želja po ustanovitvi društva. Ustanovil se je pod odbor in tako se je pričela pisati zgodovina vse do leta 1999. Želja po osamosvojitvi je bila velika, zato so leta 1999 ustanovili DU Velika Pirešica – Galicija. Ker je v KS Galicija dolgo trajala neka navidezna delitev na Veliko Pirešico in Galicijo, so na ustanovnem občnem zboru potrdili ime društva z obema imenoma, torej Društvo upokojencev Velika Pirešica – Galicija. Svoje prostore imajo v Trnjulčici, kot prikazuje slika 1.

Slika 1: Trnjulčica za POŠ Trje

DU je vseskozi aktivno in se uspešno vključuje v vse aktivnosti znotraj KS Galicija, prireditve, ki jih organizirajo pa so razni izleti, tekmovanja v športnih igrah, pohodništvu, razna ročna dela, krožek kuharic, pevski zbor, delovne akcije in podobno.

You may also like...

Skip to content