Lega

Galicija leži na severovzhodnem delu občine Žalec. Od ravnine ob Savinji sega v pobočja Kjumberka (628 m ) in Šentjungerti – Gore (567 m ) ter na severu na pobočje Dobnika. Je mejna krajevna skupnost; meji z celjsko, dobrnsko in velenjsko občino ter je na prehodu iz Savinjske v Šaleško dolino. Krajevno skupnost Galicija sestavljajo zaselki Galicija, Hramše, Zavrh, Pernovo, Velika Pirešica in Železno. Od večjih središč, Celja, Velenja in Žalca, je oddaljena približno osem kilometrov.

You may also like...

Skip to content