Monthly Archive: marec 2024

Kmečke hiše

Kmečka domačija je imela za svoj razvoj veliko prostora, saj ga je v primerjavi z meščansko hišo tudi več potrebovala. Poleg stanovanjskih prostorov je potrebovala še prostor za živino, orodje in za shranjevanje izdelkov....

Lega

Galicija leži na severovzhodnem delu občine Žalec. Od ravnine ob Savinji sega v pobočja Kjumberka (628 m ) in Šentjungerti – Gore (567 m ) ter na severu na pobočje Dobnika. Je mejna krajevna...

Razvoj šolstva

1. šola Galicija V našem kraju sta bili dve osnovni šoli. Obe sta bili podružnici centralne šole v Petrovčah. To sta podružnična šola v Galiciji in podružnična šola Velika Pirešica. Jeseni 2002 pa smo...

Graščina Grmovje – Hofrain

Graščina se v srednjem veku ne omenja. Grmovje je bil plemiški dvorec, v lasti štajerskih deželnih stanov. Na posestvu tega dvora, ki se je imenovalo- v Govčah- je bila pozidana protestantska cerkev, ki so...

Rudniki

Širše območje severno od Galicije, med sotesko Pirešice na zahodu in Šmartnim v Rožni dolini na vzhodu, sestavljajo triadne predornine z razvitim kremenovim keratofirjem in keratofirskimi tufi. Med temi kameninami so vložki sivega organogenega...

Skip to content