Prostovoljno gasilsko društvo Velika Pirešica

Prostovoljno gasilsko društvo Velika Pirešica se nahaja v naselju Pernovo, v neposredni bližini cerkve sv. Nikolaja. Društvo ima bogato zgodovino, saj je bilo ustanovljeno že leta 1930. Člani, poleg nudenja požarne zaščite aktivno pomagajo pri organizaciji dogodkov v krajevni skupnosti, med katere sodi tradicionalno kresovanje v vasi Železno, gasilska noč v Veliki Pirešici, nočno tekmovanje, organizacija lepe nedelje na Pernovem,…

Slika 1: gasilski dom PGD Velika Pirešica ob otvoritvi leta 2017

Po kategorizaciji sodi v drugo kategorijo, kar pomeni, da imajo stalno na voljno najmanj 23 operativnih gasilcev, eno gasilsko avtocisterno in pa moštveno vozilo. Gasilski dom so popolnoma renovirali leta 2017, za kar so prejeli tudi nagrado in 1. mesto v kategoriji “Poslovni objekt” v natečaju “Najlepši kraj, hiša in kmetija 2018”.

You may also like...

Skip to content